– Det er stadig klarere at den økende volden i Irak ikke bare berører Irak, men også truer med å antenne underliggende spenninger i nabolandene, sier Annan i sin siste rapport til Sikkerhetsrådet etter ti år som generalsekretær i verdensorganisasjonen.

Derfor er utsiktene til en full borgerkrig i Irak og en regional konflikt i Midtøsten blitt mye mer reelle, sier han i rapporten som er den første siden hans forrige for tre måneder siden.

Annans kommentarer går lenger enn kommentarer han kom med til BBC for en uke siden, da han kalte konflikten i Irak en borgerkrig og sa at folk flest nå har det verre enn under Saddam Hussein.

– Hvis vi ikke får det til på riktig måte i Irak, hvis vi ikke greier å holde Irak samlet og Irak går i oppløsning, vil det ha virkninger langt utenfor regionen, sa han og advarte mot oljepriser på 110 eller 120 dollar fatet.

Annans pressesekretær Stephane Dujarric sier at Annan lenge har ment at Midtøsten må behandles i sammenheng, ikke som isolerte kriser i Irak, i Libanon og i Israel og Palestina.