• Du kan ikke skylde på religionen. Du finner heller ikke løsninger der. Men endringer i islam vil bidra til en styrket plass for kvinnen i muslimske land.

Den iranske likestillingsforkjemperen Ziba Mir-Hosseini ser ikke for seg noen kvinnerevolusjon i islamske land, slik vi erfarte i den vestlige verden på 1970-tallet.

Men hun er sikker på at muslimske kvinner vil oppleve mer likestilling. Kanskje i neste generasjon. Det vil bygge på den moderniseringsprosessen av Koranens skrifter som allerede er i gang.

— Det er helt nødvendig, sier hun.

Ting skjer

BT møtte den iranske sosialantropologen da hun innledet på et seminar i regi av Senter for Midtøsten-studier, UiB, tidligere denne uken.

Allerede i 1990 var hun blant intellektuelle muslimske kvinner som var med og definerte begrepet «islamsk feminisme» med mål å skape sosiale forandringer med økt likestilling for kvinnene innenfor rammen av islam, altså en modernisering - nytolkning av teksten i Koranen.

— Det har vært en utvikling som vi muslimske kvinner kan være fornøyde med. Samtidig har det de siste årene vært alvorlige tilbakeslag, ikke minst takket være USAs aggressive politikk. Invasjonen i Irak og den manglende løsningen der, den vedvarende og til dels hatske tonen mellom Iran og USA med trusselen om et angrep på Iran, mangelen på løsning av konflikten mellom Israel og palestinerne der USA uten tvil kunne bidratt til løsninger - alt dette har vært med og bidratt til at prosessen har stoppet opp. Muslimske land oppfatter ikke disse tingene isolert, men som angrep på islam. Dette har bidratt til å undergrave moderne stemmer. Da er det også vanskelig å nå frem med ønsker om modernisering, når man i tillegg opplever at reformistene i presteskapet ikke er særlig aktive i dagens situasjon.

— Hvor ser du utvikling?

— Det er mange eksempler: Indonesia, Iran, Irak og Marokko er noen. Dessuten i Egypt, Tunis og Sudan, i Kuwait og til og med i Saudi-Arabia er det kommet, eller er underveis, lovgivning som bidrar til å styrke kvinnenes stilling. Det gjelder blant annet retten til, og rettigheter, i skilsmisse, og det gjelder arv. Også i Bahrain og Qatar er det erkjennelse av at noe må skje. Samtidig må man huske på at ikke alle reformister er for likestilling mellom kjønnene. Det gjør prosessen både lang og vanskelig, sier Mir-Hosseini.

Neste generasjon

— Du sier det er en vanskelig og langvarig prosess. Hvilket tidsperspektiv har du?

— Antakelig snakker vi om et godt stykke ut i neste generasjon. I de landene som er kommet lengst.

— Men er det mulig å få til en likestillingsprosess som henger sammen i den muslimske verden med så store forskjeller fra land til land?

— Det er ikke det vi snakker om. Heller ikke i vesten har man et lovverk som er enhetlig. Likestillingen er tilpasset lover og kultur i det enkelte land. Og det er det vi ønsker. Islamsk lov - sharia - bygger på Koranen, og det er nytolkningen av Koranen som vil åpne for at kvinnene får den plassen i samfunnene som de er berettiget til. Det sier seg selv at man ikke har den samme oppfatning om likestilling i høyt utviklede landene som i de mindre utviklede landene. Men det er viktig at de høyt utviklede landene går foran, mener Mir-Hosseini.

Islam styrkes

Hun hevder at islam vil bli styrket av reformprosessen der målet er at kvinner ikke lenger skal behandles som annenklasses mennesker.

— Men de gjeldende fortolkningene av Koranen er gjort av og for menn. Og selv om islamske feminister ikke snakker med én røst, er vi enige om målet: Et mer likestilt samfunn, understreker Ziba Mir-Hosseini.

ISLAMSK FEMINIST. Ziba Mir-Hosseini er født og oppvokst i Iran, men har siden midten på 1980-tallet bodd i London. Hennes mål er å utvikle større likestilling for kvinnene i muslimske land gjennom nyfortolkning av Koranen. FOTO: VEGAR VALDE
Valde, Vegar