Det er konklusjonen i en studie av tvillinger som ble offentliggjort mandag.

Genene avgjør hvor mye hjernemasse den enkelte har, og dermed også tettheten av hjerneceller, heter det i studien som er offentliggjort i fagtidsskriftet Nature Neuroscience. Studien bygger på undersøkelser av ti par eneggede og ti par toeggede tvillinger.

Forskerne har lenge antatt at nedarvede egenskaper har stor betydning for menneskers språklige og matematiske ferdigheter. Det samme gjelder visse personlige egenskaper, som for eksempel de følelsesmessige reaksjonene på stress.

(NTB)