Rapporten er utarbeidet av Luftfartsstyrelsen og Luftfartsverket, som har gjennomgått samtlige landinger USA-registrerte fly har gjort i denne perioden. Flyginger som er omtalt i massemediene, er viet særlig oppmerksomhet, heter det i rapporten, som ble lagt fram for regjeringen torsdag ettermiddag.

Myndighetene har også spurt flyplasspersonale om noen omstendigheter ved landingene har tydet på innblanding fra CIA. Også sikkerhetspolitiet og andre myndigheter har fått slike spørsmål.

På bakgrunn av det som kommer fram i rapporten, er det ikke mulig å dra slutningen at CIA har gjennomført flyginger i Sverige, mener myndighetene. Men dette kan heller ikke utelukkes.

– Det eneste vi kan si ut fra det materialet vi har tilgjengelig, er at det ikke er noe som tyder på at dette har skjedd, sier Lena Byström Möller, som er sjefjurist ved Luftfartsstyrelsen til TT.

Luftfartsstyrelsen lover å komme tilbake med mer og utfyllende materiale når flere av de forespurte etatene gir lyd fra seg.