— Det er feil at ministeren tok opp denne saken. Derimot lot viseutenriksministeren det falle en bemerkning om utstillingen på Holocaust-senteret. Han henviste til informasjon man mente å sitte inne med på tyrkisk side, og ga uttrykk for bekymring. Men det var bare en kort bemerkning og ikke noen konfrontasjon, sier Traavik.

— Jeg svarte at dette er et senter som driver virksomheten sin på egen kjøl, og som myndighetene ikke har noen grunn til eller plan om å gripe inn overfor. Traavik mener avisen har overdrevet saken kraftig.

— Oppslaget står ikke i forhold til det som skjedde. Jeg ser ingen grunn til at dette skulle få noen konsekvens for forholdet mellom Tyrkia og Norge.