– Folk blir ikke nødvendigvis rike fordi om de er smarte, sier forsker Jay Zagorsky ved universitetet i Ohio, en av forskerne bak studien.

Undersøkelsen bygger på en base med nesten 7.500 mennesker som er blitt intervjuet jevnlig siden 1979.

Studien bekrefter det de fleste av oss har hatt mistanke om: Man trenger ikke være veldig klok for å bli veldig rik. Og man kan godt være fattig uten å være dum. Det er kort sagt liten sammenheng mellom hjernekraft og kjøpekraft.

Rett nok har ofte folk med høy IQ høyere inntekt enn de som har laver IQ. Men når sammenligningen gjelder total formue, er forskjellen knapt målbar.