Slike atomprøvesprengninger er ulovlige i henhold til internasjonale avtaler.

Avisen The New York Times skriver søndag at amerikansk etterretning tyder på at Russland forbereder prøvesprengninger. Opplysningene stammer fra kilder i Kongressen og kommer ut bare to uker før president George W. Bush reiser til Russland. Der vil han trolig undertegne en avtale med Russland om å redusere antall kjernefysiske stridshoder.

(NTB)