I et intervju med People Magazine som trykkes fredag, sier han at han tror det er mer effektivt å samarbeide med myndighetene i land som Jemen og Somalia mot trusselen fra al-Qaida.

— Jeg har ingen planer om å sette amerikanske støvler på bakken i disse regionene, sier han. Utdrag fra intervjuet ble offentliggjort søndag.

Obama påpeker at al-Qaidas hovedvirksomhet fortsatt finner sted langs grensa mellom Afghanistan og Pakistan.

Det har vært meldt at angrep mot al-Qaida-stillinger i Jemen, i noen tilfeller med krysserraketter, ble styrt av USA, som også har lovet å trappe opp den økonomiske og militære bistanden til Jemen.

USAs øverstkommanderende, general Mike Mullen, vedgikk i et intervju med CNN søndag at USA ga noe støtte til angrepene, men insisterte på at angrepene ble ledet av Jemen.