— Jeg sier ikke dette i etterpåklokskap, sier Waslekar med henvisning til at spenningen mellom India og Pakistan syntes å avta i løpet av de siste dagene.

— Dette var noe jeg hevdet i et BBC-intervju allerede for to uker siden. Jeg står fast på dette, selv om jeg kan synes å være en enslig røst.

Foreleste i UD

Den siste uken har Waslekar delt sine teorier for politikere og diplomater i Storbritannia, fredag deltok han på et seminar i det norske Utenriksdepartementet, og i helgen har han drøftet samarbeid mellom sitt institutt i India, International Centre for Peace Initiatives, og Chr. Michelsens Institutt (CMI).

I en samtale med Bergens Tidende sier han at han ikke avskriver muligheten for krig mellom India og Pakistan, men han mener at forutsetningene for en krig vil øke fra omkring oktober i år og fremover mot 2004-2005.

— I dette ligger utfordringen for det internasjonale samfunnet: Å bidra til politiske, sosiale og økonomiske endringer i de to landene på en slik måte at de to lands regjeringer lar seg friste til å gå til krig for å ta bort oppmerksomheten fra de skjevhetene som finnes i begge land, sier han.

— Det er stor aktivitet i det internasjonale samfunnet for å få i stand en dialog mellom landene?

— Dialog gir ingen løsning i seg selv. Verken på Kashmir-spørsmålet eller de grunnleggende problemene, mener Waslekar.

— Jeg mener at det er galt av det internasjonale samfunnet å gå inn i en fredsprosess uten at man ser på behovet for reformer. Vesten og Russland sier at de støtter fred, men ikke reformer. Der ligger problemet.

«Vanlige folk» ønsker fred

Sundeep Waslekar, som har besøkt Pakistan flere ganger i forbindelse med sin forskning, sier han tror på «vanlige folk» s ønsker om en fred.

— Og selve fredsløsningen ligger klart i dagen dersom man kan få de politiske og militære eliter i de to landene til bl.a. å normalisere forbindelsene mellom India og Pakistan med gjensidig anerkjennelse av grensene, ensidige tiltak fra Indias side for forsoning og gjenoppbygging mens Pakistan gjør sitt for å stanse terroranslag fra sin side av grensen. Dette kan lede frem til et Kashmir med et sterkt indre selvstyre, både politisk og økonomisk, sier den indiske forskeren.

Kontrollerer ytterliggående

En viktig grunn til at han ikke tror på krig i denne omgang, er at Pakistans president Pervez Musharraf fortsatt kontrollerer de mest ytterliggående kreftene, mens Indias statsminister Atai Bihari Vajpayee aldri vil finne på å gå til krig uten at han har en samlet nasjonalforsamling bak seg. Også opposisjonen.

— Det har han ikke i dag, sier Waslekar tørt. Forskeren er imidlertid åpen for at situasjonen kan endre seg i begge land:

— Sviktende økonomi kan skape sterkere nasjonalistiske strømninger både i Pakistan og India. Dette ser jeg som den største trusselen. Og det her er de store utfordringene ligger også for det internasjonale samfunnet, sier han.