Genèvekonvensjonen gir Det internasjonale Røde Kors en spesiell stilling i krig i forhold til andre hjelpeorganisasjoner. Generalsekretær Jan Egeland vil ikke være med på at Røde Kors har overdrevet i sine kommentarer om Irak.

— Nei, det er enorme udekkede behov i Iraks helsesektor. Det vet Røde Kors mye mer om enn Leger uten grenser fordi vi har hatt en stor undersøkelse ved de irakiske sykehusene. En tredel av sykehusene er ikke i drift, og de som er i drift, har bare 30 prosent kapasitet, påpeker Egeland.

Men det største problemet er søppel: Ved sykehusene hoper det seg opp, sammen med amputerte lemmer og annet organisk avfall. Det skaper smittefare.

Leger uten grenser har besøkt 15 sykehus i Irak, og president Morten Rostrup mener at den helsemessige situasjonen var langt bedre enn ventet.

Røde Kors er imidlertid enig i at "nødfokus" er blitt ensidig.

— Det er helt umulig å nå gjennom med noe annet når alle vestlige medier er rettet mot et amerikansk-ledet angrep. Det er åpenbart at de titusener som lider i Irak er færre enn 10 millioner sultende i Etiopia. Derfor sendte vi da også utenlandssjefen vår til Etiopia midt under Irak-krigen, påpeker Egeland.

(NTB)