På henvendelse fra NTB viser Johnsen til selskapets hjemmeside. Der heter det:

— Av hensyn til interne redaksjonelle vurderinger og et pågående journalistisk arbeid, vil ikke Novemberfilm gi flere kommentarer til kidnappingen i Afghanistan eller prosessen rundt løslatelsen.

— Pål Refsdal vil heller ikke være tilgjengelig for kommentarer rundt sine opplevelser før på et senere tidspunkt.

Fra godt informerte kilder fikk NTB torsdag opplysninger om ar Refsdal trolig ville forlate Kabul fredag, men Johnsen avviser også å si noe om dette.

— Det kan jeg ikke kommentere, sier han til NTB.