— Ingen fare for nedsmelting og kollaps i den islandske økonomi, hevder børsdirektør Thordur Fridjonsson.

Som tidligere økonomisk rådgiver for regjeringen, har Fridjonsson vært en av arkitektene bak Islands ultraliberale linjeskifte i den økonomiske politikken. Han hvisker nok også sin svoger, nåværende finansminister Arni Mathiesen, noen ord i øret om kursen videre. Den forbløffende islandske snuoperasjonen har bidratt til en vekst i bruttonasjonalprodukt på 50 prosent de ti siste årene.

De tre siste årene har økonomien på sagaøyen vokst tre ganger raskere enn den norske.

Men internasjonale finanshus og analytikere spår en brutal landing. Den Danske Bank tegnet tidligere år det reneste krisescenarie for islendingene.

— Tilstanden er verre enn den var i Thailand før krisen der i 1997, lød dommedagsvarselet. Danske Bank spådde fall i bruttonasjonalproduktet de neste par årene og at den islandske valutaen vil tape ytterligere 25 prosent i verdi.

Mange islendinger oppfattet analysen som en ren provokasjon fra den tidligere kolonimakten.

— Det er nok visse elementer av misunnelse her. Jeg synes det er rart at denne vurderingen kom fra Danmark. De burde ha mer inngående kunnskap om Islands økonomi. Denne analysen var altfor negativ. Det finnes ikke grunnlag for denne pessimismen, sier en skråsikker Fridjonsson.

Utenlandske analytikeres hudfletting av den påståtte islandske bobleøkonomien har bidratt til børsnedtur på Island de siste månedene. Det har særlig har rammet de tre største bankene, som er lokomotivene på Reykjavik-børsen. Fridjonsson mener mediene og utenlandske finansanalytikere har skapt et bilde som ikke stemmer med virkeligheten. Han medgir riktignok at økonomien har vært en smule overopphetet, men på langt nær så febersyk som enkelte økonomiske diagnosemakere påstår.

— Det er en alvorlig grunn til bekymring at grunnløse medieoppslag om Island kan skape så mye uro i aksjemarkedet. Vi må se nærmere på hvordan vi opplyser omverdenen om vår økonomi, sier Fridjonsson. Han vil likevel ikke tilbake til tiden da Island var en isolert og stille fiskerinasjon i Nordatlanteren som sjelden ble viet oppmerksomhet i den globale finansverden.

Børsdirektøren tror at veksten vil fortsette de ti neste årene.

— Men vi forventer en noe svakere utvikling de to neste årene, men det er en korreksjon også andre internasjonale børser vil oppleve. Ifølge IMF er også utsiktene for islandsk økonomi misunnelsesverdig, fastslår Fridjonsson.

FORVRENGT: Børsdirektør Thordur Fridjonsson hevder utenlandske finans- og kredittinstitusjoner gir et altfor negativt bilde av islandsk økonomi.