Til nå har fugleviruset med navnet H5N1 ført til 69 dødsfall i en rekke asiatiske land. Fredag ble det meldt om 17 mulige smittetilfeller i Indonesia.

Nye tilfeller er blitt oppdaget så langt vest som i Russland og Kasakhstan. Store flokker med kylling og annen fjærkre er blitt destruert i håp om å få kontroll med sykdomsutbruddene.

Frykter pandemi

Situasjonen vil imidlertid bli langt mer alvorlig dersom viruset endrer seg fra å smitte fra fugl til menneske, og begynner å smitte med letthet fra menneske til menneske. Resultatet kan bli en dødelig sykdom som sprer seg i store deler av verdens befolkning, en såkalt pandemi.

– Det er åpenbart at vi vil få en pandemi, alle forutsetningene er på plass. Problemet nå er tiden, uttalte WHOs generaldirektør Lee Jong-wook denne uken.

100 millioner kan dø

Anslagene over antall ofre for et verdensomspennende utbrudd av hissig fugleinfluensa varierer mellom sju og 100 millioner.

Det mest forsiktige anslaget er lagt fram av eksperter i WHO, og baserer seg på at 20 prosent av jordas befolkning vil bli smittet. 30 millioner kan få behov for sykehusbehandling.

WHOs regionale leder for det vestlige stillehavsområdet, Shigeru Omi, har advart om at antall døde i verste fall kan bli 50 eller 100 millioner.

Beregningene baserer seg på dødsraten til spanskesyken, en influensavariant som to livet av opptil 40 millioner mennesker i 1918 og 1919. Økningen i verdens befolkning siden den gang er tatt hensyn til, i tillegg til forbedret helsevesen og økt reiseaktivitet mellom land.