HEIDI AMSINCK

London Kontroversielle og oppsiktsvekkende uttalelser fra Storbritannias helseminister John Reid har vist at ikke alle i regjeringen er enige om at et røykeforbud er en god idé.

— Røyking er kanskje blant de eneste gleder de fattige har igjen, sa John Reid nylig da han uttalte seg om forbudet i en debatt.

— Hvilke fornøyelser har en 21-årig enslig mor til tre i en nedslitt kommunal leilighet? Noen ganger er den eneste fornøyelsen å ta en røyk, sa Reid, som tilføyde at røyking ikke nødvendigvis er de fattigstes verste problem.

Det kan være patroniserende når middelklassen fokuserer så mye på røyking i de lavere klasser, mente John Reid.

Først i verden

Ikkerøyker-lobbyen, organisasjonen ASH, avskrev uttalelsen som skuffende, nettopp fordi uforholdsmessig mange mennesker i de fattige samfunnsgrupper dør av røykerelaterte sykdommer. Det er omkring 115.000 slike dødsfall i Storbritannia i året.

Men røykelobbyen, organisasjonen Forest, roste helseministeren for å si det andre ikke torde si. Forest forsvarer iherdig røykeres rettigheter.

Den britiske regjeringen er under press for å følge etter Irland, som ble det første landet i verden som la ned forbud mot røyking på samtlige arbeidsplasser, herunder puber, restauranter og barer, i slutten av mars. 1. juni fulgte Norge etter.

I den irske hovedstaden er rennesteiner og fortau blitt fylt med sneiper etter at røykerne har måttet rykke utendørs. Tross voldsomme protester er forbudet en stor suksess og følges nesten 100 prosent. Kundene på pubene ser ut til kjapt å ha vent seg til det røykfrie miljøet.

Kommunene avgjør?

Nå vil ikkerøyker-organisasjonene også forby røyking på britiske arbeidsplasser. ASH skjønner at 700 mennesker dør hvert år som følge av passiv røyking på jobben.

Og forleden bekreftet statsminister Tony Blair da også at regjeringen overveier et forbud og vil ta en beslutning i løpet av et par måneder.

Tony Blair skyndte seg imidlertid å understreke at det er snakk om en stor beslutning - en balanse med britenes helse på den ene siden, og den personlige frihet på den andre.

— Vi er nødt til å ta en avbalansert beslutning, og det er en vanskelig balanse, sa Tony Blair i et intervju med BBC.

I slutt kan det godt bli snakk om en britisk løsning der regjeringen lar det være opp til de enkelte kommunene om og på hvilken måte, røyking på arbeidsplassen skal forbys.