• Vi var helt åpenbart ikke godt nok rustet til å takle en katastrofe av dette omfanget, sier utenriksminister Jan Petersen, etter at UDs egen rapport om flodbølgekatastrofen ble lagt frem i dag.

Den interne UD-rapporten er utarbeidet av Norges ambassadør i Tokyo, Åge Grutle. Han har intervjuet 140 UD-medarbeidere, og den 27 sider lange rapporten er til dels svært kritisk av departementets håndtering av krisen. ýGenerelt og spissformulert er det min vurdering at utenrikstjenesten ikke var godt forberedt på en krise av flodbølgekatastrofens omfang og karakter og at dette, tross ekstraordinær innstas på alle plan, medførte betydelige svakheter i håndteringen av krisen, skriver Åge Grutle i sin konklusjon.

Nå håper utenriksminister Jan Petersen at hele departementet kan lære av feilene de gjorde umiddelbart etter at flodbølgekatastrofen var et faktum.

— Denne rapporten vil gjøre oss bedre i stand til å håndtere fremtidige utfordringer, sier Petersen.

Utenriksdepartementet presenterte i går også en rekke tiltak som allerede er iverksatt:

Kriseberedskapen er styrket. Erfarne saksbehandlere og embetspersoner er nå i beredskap, slik at de på kort varsel kan bemanne UDs krisesenter.

Et feltkriseteam på åtte personer kan på 5 timers varsel sendes ut.

UDs krisesenter er oppgradert og utvidet.

Departementet har også begynt arbeidet med å rekruttere medarbeidere til en omfattende beredskapsordning, som vil iverksettes 4. april. Les hele rapporten her:

UD-rapporten

Kronologisk oversikt over UDs håndtering:

Kronologisk oversikt

FRYKTER DET VERSTE: Likkistene stables opp i badebyene i Thailand.
MARITA AAREKOL