Det var en amerikansk jurist som fremsatte påstandene i oktober i fjor og hevdet vakter ved Guantanamo-leiren hadde innrømmet å ha drevet fysisk og psykisk mishandling av fangene.

Det amerikanske forsvaret innledet en gransking av saken og har også etterforsket påstander om mishandling fremsatt fra en sivilt ansatt i leiren.

Ifølge obersten Richard Bassett har imidlertid granskingen slått fast at det ikke finnes tilstrekkelige beviser for juristens påstander.