Trimble leder Nord-Irlands største parti, det konservative Unionistpartiet UUP, og er sjef for provinsens selvstyre. Han sa tirsdag at det allerede er avslørt fusk med poststemmer og andre forhåndsstemmer i nordirske valgkretser der Sinn Fein stiller kandidater.

— Stort omfang - Det er all grunn til å anta at dette skjer i stort omfang i de kretsene Sinn Fein har satt seg som mål å vinne. Regjeringen (i London) har ikke tatt dette problemet alvorlig nok, sa Trimble til pressefolk i Belfast.

Trimble mener statsminister Tony Blair og hans regjering har gjort altfor lite for å forhindre valgfusk.

— Dette er et problem som virkelig må løses, fordi svindel i stor skala ikke bare skjer i Nord-Irland, men også finner sted i England, sier han.

Sinn Fein har i dag to av Nord-Irlands til sammen 18 mandater i det britiske Underhuset. Men partiets valgte representanter møter ikke, fordi de nekter å avlegge troskapsed til den britiske dronningen og heller ikke anerkjenner Parlamentets råderett over Nord-Irland. NTB