— De sterke bildene som kommer gjennom media, gjør at barn blir redde, og de blir redde for at sånt kan skje hvis vi er ute og reiser, sier Dyregrov til bt.no.

— Barn kan lett danne seg feil oppfatninger av hva som skjer, de har ikke den samme erfaringen som voksne. Når barn skal danne seg bilder og forstå hendelsen, så trenger de voksnes hjelp til å forklare hva dette er for noe, og at det ikke er sannsynlig at noe sånt vil skje nær Norge.

Krisepsykologen er særlig opptatt av at barn nå har fri fra skolen.

— Den vanlige måten å ta vare på barna på, som skjer i skolen der de setter seg ned med læreren, har vi ikke nå. Så det er foreldrene som har ansvar for å ta opp samtalen med barna, sier han.

Dyregrov mener det er viktig å stimulere barns medfølelse.

— Her ser vi virkelig hvordan verdenssamfunnet ønsker å hjelpe, og det er klart at for barn er dette viktig at de voksne kan stimulere barns medfølelse i situasjonen, og at barn kan gjøre noe sammen med de voksne for å hjelpe dem som er i nød.