Ifølge kvartetten har byggestansen hatt en positiv effekt på forhandlingene mellom de to partene i retning av en fredsavtale i løpet av året.

«Kvartetten merker seg at det rosverdige israelske bosetningsmoratoriet som ble innført i november, har hatt en positiv effekt. Det anbefales derfor at byggestansen forlenges,» heter det i en uttalelse som nyhetsbyrået Reuters har fått se. Kvartetten består av USA, Russland, EU og FN.

Kvartettens oppfordring øker presset på Israels statsminister Benjamin Netanyahu til å forlenge byggestansen.

Han har lenge gjort det klart at den ikke skal forlenges ut over de ti månedene den ble innført for i fjor, og den perioden utløper 30. september.

Palestinernes president Mahmoud Abbas på sin side har varslet at han trekker seg fra forhandlingene som etter mye press fra USA kom i gang 2. september, om byggingen gjenopptas.

Økende press Både president Barack Obama og utenriksminister Hillary Clinton har tidligere sterkt oppfordret Netanyahu til å forlenge byggestansen og ikke sette fredsforhandlingene i fare.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon understreket i et møte med president Shimon Peres hvor viktig byggestansen er, og også EUs utenrikssjef Catherine Ashton kom med en lignende appell.

— Det er klart at det er et momentum i samtalene. Men det er også klart at det trengs en forlengelse av byggestansen for at samtalene kan fortsette, sa Ashton etter et møte med Clinton i forbindelse med hovedforsamlingen i FN.

Netanyahu har ingen planer om å reise til New York i forbindelse med hovedforsamlingen. Derimot er både president Peres, forsvarsminister Ehud Barak og palestinernes president Mahmoud Abbas på plass, og Peres og Abbas møttes mandag.

Giverlandsmøte I forbindelse med hovedforsamlingen møtes giverlandsgruppen for Palestina i New York tirsdag. Flere av giverlandene og arabiske stater samlet seg mandag til et frokostmøte under ledelse av utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Blant deltakerne på møtet var palestinernes statsminister Salam Fayyad, som fikk skryt av Støre for reformene han har gjennomført.

Fayyad minnet om at de palestinske selvstyremyndighetene allerede er langt mindre avhengig av økonomisk støtte, men at de likevel vil trenge 500 millioner dollar også i år.

Verdensbanken positiv På giverlandsmøtet legger Verdensbanken fram en rapport som konkluderer med at institusjonsbyggingen som Fayyad har stått for, er så vellykket at en palestinsk stat innen kort tid kan opprettes.

Verdensbanken bygger sin konklusjon på at veksten på Vestbredden i flere år har vært på 8 prosent, at arbeidsledigheten synker og at skatteinngangen er 15 prosent over det som er budsjettert.

Støre mener at rapporten til Verdensbanken bidrar til å øke presset på Israel og palestinerne om å inngå en fredsavtale.