• Mitt viktigste budskap til Israels statsminister Ariel Sharon onsdag blir at han må holde fast på «Veikartet» for fred og bidra til at Israel oppfyller sine forpliktelser, selv om det skulle bli tilbakeslag underveis.

Det sier statsminister Kjell Magne Bondevik (bildet) til Bergens Tidende foran møtet med den israelske statsministeren.

Bondevik møter de som kritiserer ham for å ha invitert Sharon til Norge med spørsmålet om hvorfor ikke en norsk statsminister kan møte Sharon, når Sharon selv møter en palestinsk statsminister.

— Jeg tror på dialog, og jeg mener det er vår plikt å bruke alle muligheter til dialog for å fremme fred i Midtøsten. Alternativet er så mye verre, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.

Han sier seg glad for den støtte han blant annet har fått fra tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg som har understreket betydningen av å snakke også med dem man er uenig med.

Sharons tanker

Statsministeren sier til BT han håper onsdagens møte vil gi ham et bedre innblikk i Sharons tanker om den videre fredsprosessen.

— Jeg vil benytte anledningen til å klargjøre norsk Midtøsten-politikk, og fra min side er det ikke lagt opp til noen «koseprat». Jeg vet at både israelere og palestinere har tillit til Norge, dermed kan vi også gå rett på sak, slik det skjedde da jeg snakket med både Sharon og den palestinske statsministeren Mahmoud Abbas på telefonen i mai.

— Kunne du tenkt deg å ha hatt begge hovedpersonene for fredsprosessen i Norge samtidig?

— Det kunne blitt et spennende møte, men det var ikke praktisk gjennomførbart denne gangen.

— Ariel Sharon sa søndag at europeiske land må ta avstand fra Yasser Arafat. Hvordan ser du på dette?

— Vår palestinske hovedkontakt i forbindelse med fredsprosessen er nå palestinernes nye statsminister Mahmoud Abbas, men vi må også forholde oss til at Yasser Arafat er palestinernes valgte president, sier statsminister Bondevik.

Bondevik kommer altså til å fortelle Ariel Sharon at Norge stiller seg bak «Veikartet». Han vil også understreke at det er uakseptabelt at prosessen forsinkes og vil peke på at det haster med å komme over i fase 2, slik at neste år og 2005 kan brukes til å finne løsninger på de vanskeligste spørsmålene, blant annet fremtidig status for Jerusalem.

«Kan lykkes»

Statsminister Kjell Magne Bondevik tror at israelere og palestinere kan lykkes i å bli enige om en varig fredsløsning dersom de nå følger opp «Veikartet».

— Det er nok fare for tilbakeslag, men jeg vil understreke for Sharon at om slike oppstår, så må han holde fast på «Veikartet». Han er den første statsminister fra Likud som har gått inn for en palestinsk stat, det gir håp om at han kan samle Israel i dette vanskelige spørsmålet, sier Kjell Magne Bondevik.

Den norske statsministeren legger vekt på betydningen av at USA, Russland, EU og FN – den såkalte «Kvartetten» - har stilt seg bak «Veikartet».

— Det er ingen tvil om at dette øker presset på partene.

— Synes du det er et paradoks at George W. Bush, som de siste månedene har fått ord på seg for å være en krigshisser uten like, låner sitt navn til fredsprosessen i Midtøsten?

— Det er et av internasjonal politikks mange paradokser. Husk det var daværende statsminister Menachem Begin som fra israelsk side inngikk Camp David-avtalen, det var Richard Nixon som åpnet øst-vest-forbindelsene til Kina. Vi må være glade for det personlige engasjementet til Bush i fredsprosessen i Midtøsten, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.

<b>DIALOG:</b>- Jeg tror på dialog, sier statsminister Kjell Magne Bondevik. (FOTO: ØRJAN DEISZ)
ØRJAN DEISZ