Det kommer fram av dokumentet Karadzic har overlevert retten. Under rettsmøtet torsdag ved krigsforbryterdomstolen i Haag hevdet Karadzic at han inngikk en avtale med Holbrooke der han skulle unngå krigsforbrytertiltale mot å holde en lav profil. Karadzic sier Holbrooke senere gikk bort fra avtalen.

– Det er klart at siden han ikke greide å følge opp forpliktelsene han hadde tatt på seg på vegne av USA, gikk han over til plan B: likvidering av Radovan Karadzic, sier den tidligere bosnisk-serbiske lederen, ifølge rettsdokumenter som ble offentliggjort fredag.

Han sier også at det er utenkelig at han vil få en rettferdig rettssak i Haag, siden mediene allerede har stemplet ham som en krigsforbryter.

— Usynlig veileder

Karadzic ønsket ikke å svare på skyldspørsmålet da han møtte ved FNs krigsforbryterdomstol i Haag torsdag.

Han ba om mer tid til å studere den endrede tiltalen mot ham som vil bli framlagt om kort tid.

Neste rettsmøte ble fastsatt til 29. august.

Sjefanklager, Serge Brammertz, opplyste under rettmøtet at tiltalen mot Karadzic vil bli endret, noe som kom overraskende på dommer Alphons Orie, som ledet rettsmøtet.

Karadzic har valgt å forsvare seg selv under rettssaken, der han blant annet er tiltalt for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Det opplyste Karadzic under det første rettsmøtet torsdag.

— Jeg har en usynlig veileder, men har valgt å representere meg selv, sa Karadzic, gjennom en tolk, i begynnelsen av rettsmøtet.

Den tidligere bosnisk-serbiske lederen svarte bekreftende på spørsmål fra dommeren om han virkelig var Radovan Karadzic.,

Rolig

Han var kledd i en mørkeblå dress og svarte kort på spørsmålene fra dommeren.

Rettssaken foregår ved FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY).

Tiltalen mot ham består i alt av elleve punkter.

Den tidligere bosnisk-serbiske lederen svarte bekreftende på spørsmål fra dommeren om han virkelig var Radovan Karadzic.

Han satt rolig og hørte på da tiltalen mot ham ble lest opp.

Bildet til venstre er fra 1992. Til høyre er Karadzic i retten torsdag.

Nyklipt

Etter sin første natt på cella i Scheveningen-fengselet utenfor Haag møtte Karadzic i FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY) klokken 16 torsdag.

Det er en nyklipt, nybarbert og dresskledd Karadzic verdens TV-seere møter i rettssalen.

I løpet av 13 år på rømmen lot han håret og skjegget gro. Ingen kjente ham igjen. Men etter arrestasjonen ba han om å få fjernet hårveksten. Den alternative helseguruen er trolig borte, og i retten vil den gamle politikeren som verden forbinder med krigene på Balkan, dukke opp.

Karadzic har fått utlevert to dresser til bruk i fengselet, en lys og en mørk.

Les også: Her lander han

Dommerne kan allerede denne første dagen få en pekepinn på hvordan Karadzic vil oppføre seg under rettssaken og om de bør forberede seg på kraftige utspill på linje med dem Slobodan Milosevic i sin tid serverte i samme rettssal. Karadzic har antydet at han vil forsvare seg selv, slik som hans tidligere allierte Milosevic også gjorde.

Skyldig? Den lange tiltalen vil bli lest opp, og han vil få spørsmål om å erkjenne eller benekte skyld etter tiltalen som omfatter folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, brudd på regler for krigføring og brudd på Genève-konvensjonene.

Karadzic kan vente med å svare i 30 dager. Hvis han ikke svarer innen fristen, blir det regnet som om han ikke erkjenner skyld.

I sitt første møte med ICTY kan Karadzic også ta opp spørsmål knyttet til soningsforholdene og arrestasjonen.

63 år gamle Karadzic ble arrestert i Beograd 21. juli og utlevert til Haag onsdag.

Les også: Karadzic utlevert til Haag

Komplisert sak Sjefanklager Serge Brammertz sier det kan ta flere måneder før rettssaken begynner.

– Det blir en komplisert rettssak. For å kunne bevise disse alvorlige forbrytelsene er aktoratet nødt til å presentere betydelige mengder bevis, deriblant vitnemål fra mange vitner, sier Brammertz.

Folkemordtiltalen omhandler etnisk rensing i Bosnia-Hercegovina mellom 1992 og 1995 og massedrapet på om lag 8.000 bosnisk-muslimske gutter og menn i Srebrenica i 1995.

Karadzic risikerer å bli dømt til livstid i fengsel dersom han blir funnet skyldig.

Synspunkter? Diskutér saken under videoklippet.

Reuters