Det går fram av en rapport fra Human Rights Watch, der det dokumenteres at Hizbollah ved minst to anledninger benyttet slike våpen.

Ifølge rapporten skjøt Hizbollah to kinesisk-produserte 122mm raketter mot den israelske landsbyen Mghar 25. juli.

Raketten, som går under navnet Type-81, skal aldri tidligere ha vært brukt, verken i Midtøsten eller andre steder av verden.

Upresis

– Det var med uro vi oppdaget at ikke bare Israel men også Hizbollah bruke klaseammunisjon i den siste konflikten, i en tid da mange land tar avstand fra slike våpen, nettopp fordi de rammer sivilbefolkningen så hardt, sier Steve Goose som leder våpenprogrammet i Human Rights Watch.

– Bruk av klaseammunisjon i områder med sivilbefolkning kan aldri rettferdiggjøres fordi slik ammunisjon er upresis og upålitelig, sier Goose.

Regnet over Libanon

Human Rights Watch har tidligere sluttet seg til FNs skarpe kritikk av Israel, som brukte store mengder klasebomber og klasegranater mot Libanon.

FNs mineeksperter anslår at 90 prosent av klasevåpnene ble benyttet i krigens tre siste dager, da en våpenhvile sto for døra.

Av de fire millioner småbombene fra klasevåpen som regnet over Libanon, anslår FNs mineeksperter at mellom 30 og 40 prosent ligger ueksplodert tilbake på bakken. Der fungerer de som miner og lemlester og dreper sivile som vender hjem.

HAIDAR HAWILA