– Trusler mot Islamsk råd Norge i denne situasjonen er trusler mot oss alle. Islamsk råd har tatt klar avstand fra all voldsbruk som reaksjon på karikaturtegningene av profeten Muhammed, heter det i en uttalelse fra Tunsberg-biskop Laila Riksaasen Dahl, som er preses i Den norske kirkes bispemøte.

Kirken reagerer sterkt på truslene som er fremsatt mot muslimer av norske høyreekstreme grupperinger.

– All bruk av vold vil skade oss alle. Det er viktig at hevnen ikke nå får rom blant oss, skriver Riksaasen Dahl i uttalelsen.