Petter Eide, som er internasjonal leder i SV og tidligere generalsekretær i Amnesty i Norge, reagerer sterkt på at Gaddafi ble drept etter at han ble tatt i live av styrkene til overgangsrådet i Libya torsdag.

— Det er veldig uheldig, fordi forutsetningen for mandatet er at han skulle ha vært stilt for en domstol. Jeg mener også at opprørsstyrkene ikke har fått tydelig nok beskjed fra NATO om at han skulle stilles for retten. Det som er alvorlig med dette, er at det er en utenomrettslig henrettelse. Det svekker legitimiteten til hele sikkerhetsrådsresolusjonen og NATO-operasjonen, sier Eide til Aftenposten.no.

Han viser til at forutsetningen for resolusjonen til FNs sikkerhetsråd og den påfølgende NATO-intervensjonen var at operasjonen skulle skje etter rettsstatlige prinsipper.

Bilder viser lynsjing

Eide understreker at han legger til grunn at opplysningene om at Gaddafi ble tatt skadet, men i live, og senere døde i opprørsstyrkenes varetekt, stemmer.

Fredag har det kommet frem flere videoer som viser at den tidligere diktatoren blir kraftig lynsjet av det som ser ut til å være opprørssoldater etter pågripelsen ved hjembyen Sirte torsdag. Kort tid etter var han død, og bilder viser at han var skutt i hodet.

Gaddafi var en krigsfange da han ble tatt, og hans fangevoktere var forpliktet av Folkeretten til å beskytte ham mot vold og en utenomrettslig henrettelse.

- Mer skeptisk

Eide mener det vil bli langt vanskeligere å sikre støtte til slike FN-resolusjoner i fremtiden, fordi det ikke vil være tilstrekkelig tillit til at de væpnede styrkene er opptatt av rettsstatlige prinsipper.

SV støttet FN-resolusjonen og Norges engasjement i Libya, men Eide antyder nå at partiet kan komme til å legge seg på en mer restriktiv linje ved senere anledninger.

— Ved en tilsvarende fremtidig aksjon, må Norge være mye tydeligere på at alliansen sikrer de rettsstatlige prinsippene. Ikke slik som her, der alliansen ikke har klart å sikre ta Gaddafi havner for en domstol, sier Eide.

— Det vil være naturlig da at SV vil stille sterkere krav til slike forutsetninger, legger han til.

FNs menneskerettighetskontor krever fredag at hendelsene rundt Gadafis død granskes. SVs utenrikspolitiske talsmann, Bård Vegard Solhjell, sier til Aftenposten.no at han ønsker en gjennomgang av NATO-operasjonen og hvordan FN-mandatet ble tolket.

Brøt mandatet?

SVs landsstyre gikk i juni inn for å trekke det norske bidraget ut av operasjonen i Libya, fordi partiet mente mandatet da var oppfylt. Solhjell uttrykte bekymring for at mandatet skulle misbrukes til å gjennomføre et regimeskifte i Libya med militære maktmidler, og Eide understreket at SV ikke ønsket å støtte en part i en borgerkrig militært.

— I juni var vi opptatt av at de fleste store militære mål var tatt ut. Vi mente at det ville ta form av å støtte en side i borgerkrigen dersom vi fortsatte engasjementet, mens mandatet gikk ut på å beskytte sivilbefolkningen uavhengig av hvilken side de var på, sier Eide.

- Mener du NATO-operasjonen støttet en part i borgerkrigen etter at Norge trakk sitt engasjement?

- Jeg skal være forsiktig med å si det uten å ha direkte innsikt i alle detaljer i det som skjedde på bakken. Men operasjonen utviklet seg i den retningen, sier Eide.

-Lovlig mål

Fredag ble det også klart at det var franske fly som stoppet Gaddafis kolonne da han sammen med sine nærmeste støttespillere forsøkte å ta seg ut av byen Sirte. Gadafi ble senere tatt til fange av opprørsstyrkene.

— Hvis kolonnen med Gadafi og hans tilhengere var merket slik at de visste at de var militære, vil jeg tror at det var et lovlig mål for franske fly og i tråd med mandatet, sier han.