Det er David Kay, tidligere leder for inspeksjonsgruppen UNSCOM som forlot Irak i 1998, som avslører at USA og Storbritannia opprettet en egen gruppe våpeninspektører i Kuwait en uke før krigen brøt ut.

Inspektørene er ikke blitt nevnt av militære ledere eller talsmenn, men gruppen skal være ledet av Charles Duelfer, en tidligere nestleder i UNSCOM. Den nye gruppen skal allerede ha undersøkt flere funn som er gjort av de amerikansk-britiske styrkene i løpet av den vel tre uker lange krigen, skriver den venstreorienterte avisen The Guardian.

FNs våpeninspektører UNMOVIC, som ledes av Hans Blix, måtte forlate Irak da krigen brøt ut i mars. Dette organet og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er de eneste som har et formelt mandat til å foreta våpeninspeksjoner i Irak.

Blix har stadig sterkere kritisert USA og Storbritannia for måten de to landene handlet på i forkant av krigen. Blant annet har Blix i det siste beskyldt briter og amerikanere for å ha planlagt krigen "i god tid på forhånd", og for å ha "fabrikkert" bevis mot Irak for å rettferdiggjøre militæraksjonen.

Jakten på Iraks masseødeleggelsesvåpen var den opprinnelige begrunnelsen for å gå til krig mot landet, men foreløpig har ikke invasjonsstyrkene funnet bevis for at Saddam Husseins regime hadde slike våpen.

(NTB)