I løpet av fem år skal 100 havørner flyttes fra Vestlandet for å styrke havørnstammen i Skottland.

Nå hevder bøndene at havørnene tar livet av hundrevis av sauer, og de frykter for hele sauenæringens fremtid hvis reetableringen av havørnstammen fortsetter.

Seks ørner drepte 200 sau Gairloch-området nordvest i Skottland har tre hekkende havørnpar, og bare her har ørnene tatt livet av flere hundre sauer, skal vi tro de lokale bøndene.

– Vi har mistet rundt 200 lam, og vi antar at dette utelukkende skyldes havørn, sier William Fraser, formann i den lokale småbrukerorganisasjonen, til britiske The Times.

– Om noen få år kommer det ikke til å være sauer igjen, sier Fraser, som selv har 150 sauer på beite i Gairloch.

Ifølge Fraser angriper ørnene sterke og friske lam ved å kutte over halspulsårene deres eller ved å løfte dem opp og slippe dem fra stor høyde. Ørnereir som er funnet i området blir beskrevet som rene sauekirkegårder.

– Bare vås Jan Lifjeld, professor i zoologi ved Universitetet i Oslo, har liten tiltro til de skotske bøndenes påstander.

– Det er rett og slett bare vås, utbryter han når han får høre påstanden om at tre havørnpar skal ha drept mer enn 200 sauer.

Kongeørn er derimot i stand til å ta livet av sau, og her i landet er det ikke uvanlig at havørner spiser av kadavrene som kongeørnene etterlater seg. At havørn jakter på sau er imidlertid svært usannsynlig.

– Man skal aldri si aldri, og jeg vil ikke utelukke at en havørn kan ta livet av sau eller lam. Det kan være svake individer som trigger havørnens instinkter, men den er jo først og fremst en fiskespiser, sier Lifjeld.

– Det ville blitt mye vomfyll med så mye sau, jeg tviler på at havørnene ville klart å fly etterpå, sier han.

Uvelkommen også i Irland

Den skotske havørnstammen ble utryddet i 1918 etter omfattende jakt.

De første norske havørnene ble innført i Skottland allerede i 1975, men skotske myndigheter ønsker en enda større havørnstamme og har bedt om å få flere. Bever står også på listen over dyr som skottene vil innføre fra Norge, og enkelte ønsker å innføre norsk ulv og gaupe til det skotske høylandet.

Et tilsvarende prosjekt startet nylig i Irland, der havørnimporten også ble møtt med kraftige protester fra lokale sauebønder.

Si din mening om saken her!

TIL SKOTTLAND: Denne havørnungen ble fanget i Lindås tidligere i år og flyttet til Skottland.
Helge Sunde
FISKESPISER: Med et vingespenn på over 2,5 meter er havørnen et imponerende syn. Men den spiser hovedsakelig fisk, sier fugleekspertene.
Helge Sunde