Eksperter fra USA og Canada skriver i nyeste utgave av det hjertemedisinske tidsskriftet Circulation at både sex og hasj øker risikoen for hjerteinfarkt blant folk over 45. Forskjellen er riktignok ikke stor, men den er absolutt til stede.

Hasjrøyking er både forbudt og skadelig. Folk som likevel har lagt seg til vanen, bør slutte snarest mulig — men senest når de fyller 45, sier medisinske eksperter til den canadiske avisen Globe and Mail.

Årsaken er enkel: Unge mennesker har sterke hjerter som står for en støyt, men når man blir eldre er kroppen mer sårbar for den betydelig økte og dermed mer anstrengende hjerteaktiviteten som hasjrøyking medfører.

Legene noterer seg derfor med bekymring at antallet nordamerikanske hasjbrukere på 45 år eller mer stadig øker. Det er sekstiåtter-generasjonen som ennå ikke har tatt skjeen i en annen hånd og lagt hasjpipen fra seg for godt, sier legene.

NTB-DPA