Ifølge vitnene snudde en stridsvogn kanontårnet mot de regimetro, og stridsvognen og soldater skal ha beveget seg mot Mubarak-tilhengerne.

Tilhengere av president Mubarak brøt tidligere gjennom hærens buffersone på Tahrir-plassen i Kairo, og det var ny steinkasting og vold i gatene rundt plassen.

Hæren hadde forsøkt å stille seg mellom de regimekritiske og – tro aktivistene på plassen etter at Tahrir onsdag var preget av kraftige sammenstøt der mange kom til skade.