• De som har opplevd katastrofen på nært hold har sterke sanseinntrykk og et stort behov for å snakke, sier sokneprest Gudmund Waaler i Bergen domkirke menighet.

KRISTINE HOLMELID

Han er med i Bergen kommunes kriseteam, og pratet i går med rundt 20 hjemkomne og deres pårørende. Mange tynnkledde og med voldsomme historier å fortelle, selv om ingen hadde mistet noen av sine nærmeste i bølgene.

— Vi er her for å gi den omsorg de har behov for. De har vært på reise i mange dager, helt siden ulykken skjedde, og er lettet over endelig å være hjemme, sier Waaler.

Et mottaksapparat på Bergen lufthavn Flesland ga i går alle hjemkomne fra katastrofeområdene tilbud om å kontakte kriseteamet på Scandic Hotel Bergen Airport. Her var prest, sosialsjefer og vernepleier innen psykiatri. I tillegg skal de hjemkomne få den praktiske hjelpen de har behov for.

— Mange har ønsket å reise hjem med en gang for å bearbeide opplevelsene sammen med familie og venner. Men de har mulighet til å komme tilbake hit senere hvis de ønsker det, sier informasjonsrådgiver Rune Jenssen i Bergen kommune.

KRISETEAM PÅ PLASS: Et kriseteam fra Bergen kommune tok i går imot reisende og pårørende. Fra venstre sokneprest Gudmund Waaler i Bergen domkirke menighet, sosialsjef Åse Bakka ved Sentrum sosialkontor, vernepleier innen psykiatri Anne Karin Eide og sosialsjef Mads Hagebø i Ytrebygda bydel.<br/> FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN