Rapporten fra Chatham House sier også at det den kaller den fryktelige feiltakelsen som invasjonen av Irak i 2003 var, kommer til å gi gjenlyd lenge etter at Blair har gått av.

«Den grunnleggende feilen i Tony Blairs utenrikspolitikk var hans manglende evne til å influere på Bush-administrasjonens på noen som helst måte, trass i de store militære, politiske og økonomiske ofrene som Storbritannia har gjort,» heter det i rapporten som er skrevet av den avtroppende direktøren ved det respekterte instituttet, Victor Bulmer-Thomas.

Han kaller Irak-krigen et vannskille som på samme måte som Suez-krisen i 1956 vil endre det britiske forholdet til USA i mange år framover.

«Beslutningen om å invadere Irak var en fryktelig feil, og den pågående katastrofen kommer til å ha politiske følger i mange år,» skriver han videre.

Overdreven tro I rapporten beskyldes Blair for å ha en overdreven oppfatning om sin innflytelse i Washington.

«Det kan være at forholdet til USA er »spesielt” for Storbritannia, men i USA har aldri kalt det mer enn «nært»,” skriver Bulmer-Thomas.

Han mener det ikke fins noe grunnlag for å tro at det var britisk innflytelse som lå bak da president George W. Bush gikk inn for en tostatsløsning for Israel og palestinerne, slik noen av dem som står Blair nær, forsøker å hevde.

Enda verre er det at mye tyder på at Blair ikke brukte den lille innflytelsen han tross alt hadde til å forsøke å forsøke å influere på Bushs politikk.

Når det gjelder Irak skriver Bulmer-Thomas at det var en «fryktelig feil» å basere seg på at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen, for å rettferdiggjøre krigen.

Han mener likevel det fortsatt er uklart om Blair faktisk visste at påstandene om masseødeleggelsesvåpen var overdrevne eller fabrikkerte.

Nærmere Europa I framtiden vil Blairs etterfølger måtte utvikle nærmere forbindelser til Europa og vil ikke lenger kunne tilby «betingelsesløs støtte» til USAs utenrikspolitikk, skriver han.

USA vil trolig også ønske at Storbritannia nærmer seg Europa, fordi USA vil sette pris på en regjering som har diplomatisk evne til å påvirke EU til å spille en viktig rolle i internasjonal politikk, mener han.

KEVIN LAMARQUE/REUTERS