Obama innrømte at han aldri hadde brukt Twitter selv og skyldte på at han ikke var flink til å skrive på mobiltelefonen. I talen til studentene understreket han hvor viktig det var med fri informasjonsflyt i samfunnet.

— Jeg har alltid vært en sterk tilhenger av at internett kan brukes fritt, og av at det ikke skal være sensur, sa Obama.

Internett er strengt kontrollert i Kina, og Twitter blir blokkert av myndighetene.

Selv om Obama ikke selv bruker Twitter, har Demokratene en egen Twitter-feed som brukes til å varsle om hendelser der Obama er involvert.

Ytringsfrihet

Den amerikanske presidenten understreket videre viktigheten av ytrings- og religionsfrihet.

  • Alle mennesker, også etniske og religiøse minoriteter, har krav på slike rettigheter, uansett om de befinner seg i USA, Kina eller andre land, sa Obama.

Den amerikanske presidenten presiserte at USA ikke ønsker å påtvinge andre land sin egen politikk, men la samtidig til at amerikanerne ikke vil være tause om det de oppfatter som galt i verden.

Klima

Obama understreket videre i talen at Kina, i likhet med USA, må ta «kritiske steg» for å motvirke klimaendringene.

Kina slipper trolig ut mer CO2 enn noe annet land i verden, men har gjort det klart at de ikke kan godta et internasjonalt bindende tak på sine utslipp.

Hundrevis av millioner kinesere lever fortsatt i fattigdom, og kinesiske myndigheter mener derfor at vestlige land må gå foran og kutte sine egne utslipp av klimagasser.