• Malaria er en infeksjon som skyldes en type encellet organisme som kalles plasmodium. Det finnes fire arter plasmodier som kan smitte mennesker med malaria.
  • Mange anser malaria for å være verdens viktigste infeksjonssykdom.
  • 2,4 milliarder mennesker bor i områder av verden, i Afrika, Asia, Sør— og Mellom-Amerika, hvor malariasmitte kan skje.
  • Hvert år er det 300–500 millioner nye tilfeller av sykdommen, og antakelig 2–3 millioner dødsfall på grunn av malaria.
  • De fleste som dør, er afrikanske barn med falciparummalaria.
  • Malaria smitter hovedsakelig gjennom malariamyggen, som stikker om kvelden og natten.
  • Hovedsymptomet ved malaria er feber, og hos mange pasienter er feberen det eneste symptomet.
  • Gro Harlem Brundtland, tidligere leder av Verdens helseorganisasjon (WHO), programfestet (1998) intensivert kamp mot malaria. Dette er ingen enkel oppgave, og foreløpig har man ikke sett de helt store resultater av den intensiverte kampen. En vaksine mot sykdommen kan være et nyttig virkemiddel, men mange års strev har foreløpig ikke ført til noen effektiv vaksine
  • Kilde: Store norske leksikon