Goth-kulturen har et solid fotfeste i Norge, med Lise Myhres tegneseriefigur Nemi som den fremste fanebæreren. Bevegelsen vokste ut av musikksjangeren på 80-tallet, og gotherne gjenkjennes på sine «gotiske» gevanter og svartfargede hår.

Selvskading I den britisk studien ble 1.258 unge mennesker fulgt gjennom åtte år, og intervjuet når de var 11, 13, 15 og 19. Blant dem som regnet seg som gothere, hadde 53 prosent skadet seg selv og 47 prosent forsøkt selvmord, viser tallene forskerne ved Universitetet i Glasgow kom fram til. En artikkel om undersøkelsen ble fredag lagt ut på magasinet New Scientists nettsider.

I Storbritannia er den gjennomsnittlige andelen ungdom som skader seg selv i større eller mindre grad, regnet til å være på mellom 7 og 14 prosent.

Selvskadingen startet for de flestes del i 12-13-årsalderen, mens ungdommene ikke ble gothere før et par år seinere.

**— Gir støtte

-** En foreslått forklaring på selvskadingen er at ungdommene kopierer miljøets ikoner og andre likesinnede, men vår forskning viser at de fleste unge fortalte om selvskading før, og ikke etter, at de ble gothere, sier Robert Young, som ledet forskningsarbeidet.

Han mener resultatene kan tyde på at goth-miljøet ikke utgjør noen risiko, men i stedet kan bidra til å gi sårbare unge verdifull sosial og følelsesmessig støtte. Young understreker imidlertid at relativt få av ungdommene i studien var gothere, og at mer forskning er nødvendig for å bekrefte resultatene.