President George W. Bush har i all hemmelighet godkjent at amerikanske spesialstyrker utfører angrep på pakistansk jord, skriver The New York Times.

Bushs godkjente slike angrep i juli. Avgjørelsen reflekterer ifølge avisen en økende bekymring i Washington for at de pakistanske grenseområdene mot Afghanistan er blitt et fristed for opprørere fra Taliban og al-Qaida-medlemmer.

– Situasjonen er uakseptabel i stammeområdene. Vi må handle med en større grad av selvsikkerhet, sier en anonym amerikansk tjenestemann.

Angrepene som Bush har godkjent, gjennomføres uten pakistanske myndigheters samtykke og innebærer at USA har endret strategi overfor opprørere i Pakistan.

Andre tjenestemenn forteller at pakistanske myndigheter vil bli underrettet om eventuelle angrep, men det vil ikke bli bedt om noe samtykke.

Uenige

USA og Pakistan er uenige om hvordan kampen mot de væpnede islamistene skal føres, og splittelsen er den siste tiden blitt enda tydeligere.

Den pakistanske hærsjefen, general Ashfaq Kayani, sa onsdag at Pakistan ikke vil tolerere at utenlandske soldater utfører angrep innenfor landets grenser.

Han understreket at landets territorielle integritet skal forsvares for enhver pris.

– Det finnes overhodet ingen avtale eller forståelse med koalisjonens styrker som gir dem rett til å utføre operasjoner på vår side av grensen, sa Kayani i en uttalelse.

Angrep landsby

Nylig gikk amerikanske styrker til angrep på en landsby i Pakistan og drepte 20 mennesker. Angrepet skaper en komplisert situasjon for landets nye president Asif Ali Zardari, som anses å være USA-vennlig, men som også er under hardt press til å følge den folkelige opinionen. Og i Pakistan er USAs militære operasjoner i regionen svært upopulære.

Landets nye regjering fremholder at den vil slå ned opprørerne, men den er også villig til å forhandle med lokalbefolkningen i stammeområdene i et forsøk på å få innbyggerne over på sin side.

Den pakistanske hæren fortsetter samtidig sin offensiv i regionen, og torsdag kom det melding om at ytterligere 20 medlemmer av væpnede islamistiske grupper var drept i Bajaur-distriktet nær den afghanske grensen.

Også fire soldater skal ha blitt drept. Noen av de drepte opprørerne hadde arabisk bakgrunn, opplyser en tjenestemann i militæret.

George Bush skal i all hemmelighet ha godkjent at amerikanske spesialstyrker utfører angrep på pakistansk jord.
JIM YOUNG