Mandag innkalte Tønne sammen med justisminister Hanne Harlem, politidirektør Ingelin Killengreen og representanter for Folkehelsa og Helsetilsynet til et orienteringsmøte i Oslo.

For flere tilfeller av miltbrann i USA og terrorangrepene mot USA, samt USAs bombing av Afghanistan, har økt frykten for bruk av biologisk eller kjemisk våpen.

— Det må ikke skapes unødvendig frykt. Samtidig skal man heller ikke bagatellisere. Vi ønsker derfor å understreke at vi har den nødvendige beredskapen for å beherske en slik situasjon, sier Tønne.

Alle deler av beredskapsapparatet er nå gjennomgått. Konklusjonen er at den alminnelige beredskapen i Norge er tilfredsstillende.

NTB