Spørsmålet om Thomassen liv kunne ha blitt reddet hvis situasjonen etter terrorangrepet mot Serena Hotell i Kabul hadde blitt håndtert annerledes er blitt stilt fra en rekke hold. Onsdag ble utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) konfrontert med problemstillingen nok en gang.

– Da vi ble kjent med at to nordmenn var såret, gjorde vi alt vi kunne for å få dem til sykehus. Carsten var så hardt såret at han omkom. Svaret på det spørsmålet må bli nei. Vi gjorde alt vi kunne, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre da han deltok i Tabloid på TV 2 onsdag kveld.

– Rutinene ble fulgt

Gjennomgangen av terrorangrepet 14. januar som Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet har foretatt, konkluderer med at de relevante retningslinjer og prosedyrer i all hovedsak er fulgt.

I ettertid ser Støre at det var svakheter ved disse rutinene og har igangsatt et arbeid for å utbedre dem.

– Men la oss være helt klar på at det var terroristene som drepte Carsten Thomassen og ingen andre. La det ikke bli sånn at de som forsøkte å redde hans liv blir medansvarlige, sa han.

Støre sa under sin redegjørelse onsdag at det ikke var uenighet om sikkerhetsopplegget for besøket hos de berørte partene, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.

PST ba før reisen om at det måtte utvises forsiktighet med å offentliggjøre programmet for Støres besøk i Afghanistan. Det ble ikke lagt ut detaljert program for besøket, påpekte han.

– Men UD vil heretter være mer forsiktig med å offentliggjøre programmer for besøk i konfliktområder, sa Støre.

Kritiske spørsmål

Det er blitt stilt kritiske spørsmål til hvorfor det tok så lang tid å få evakuert Thomassen fra hotellet til feltsykehuset ved Kabul internasjonale flyplass (KAIA). Av UDs rapport går det fram at det pansrede personellkjøretøyet (SISU) som ble brukt til evakueringen, bare hadde plass til én pasient om gangen.

Da evakueringslaget kom seg inn i hotellet for å hente den sårede UD-medarbeideren, fikk de også beskjed om at Thomassen var såret og trengte evakuering. Det var imidlertid uklart hvor Thomassen befant seg.

«Da tilstanden til Svenungsen ble vurdert som kritisk, valgte evakueringslederen å returnere til sykehuset så fort som mulig», heter det i UD-rapporten. Deretter kom SISUen tilbake for å hente Thomassen.

– Vi gjorde det som sto i vår makt til å bistå de sårede, sa Støre.

Freder Støre

Opposisjonen på Stortinget freder Støre etter redegjørelsen onsdag. Det ble ikke fremmet noe krav om ekstern gransking av dramaet i Kabul. Rapporten vil nå bli sendt til kontroll— og konstitusjonskomiteen som skal arbeide videre med saken.

– Nå må kontrollkomiteen stille de spørsmålene som ikke er stilt, sier Fremskrittspartiets formann, Siv Jensen.

Kristelig Folkepartis leder, Dagfinn Høybråten, avviser overfor NTB at en ekstern gransking er noen aktuell problemstilling.

Høyre-leder Erna Solberg mener imidlertid eksterne folk må inn og vurdere konklusjonene i departementenes rapporter.

– Ubesvarte spørsmål

Presseforbundets generalsekretær Per Edgar Kokkvold mener det blir feil å skulle fordele skyld eller uskyld etter tragedien i Kabul.

– Det er svært vanskelig for utenforstående å kritisere det som skjedde i de kaotiske minuttene etter angrepet, sier han til NTB.

Dagbladets ledelse mener at ikke alle spørsmål er besvart i redegjørelsen.

– Det er fortsatt uklarheter, særlig når det gjelder evakueringen av de sårede. Det virker som det var en systemsvikt når det gjelder informasjon. Ingen visste hvor hardt vår journalist var såret, eller hvor han befant seg, sier politisk redaktør Marie Simonsen til NRK.

SVARTE PRESSEN: Et fulltallig pressekorps møtte fram da forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) og justisminister Knut Storberget (Ap) onsdag orienterte om terrorangrepet i Kabul 14. januar.
Heiko Junge