Bush sa samtidig at det ikke foreligger noen tidsplan for en operasjon i Afghanistan.