Ifølge AP og Al Arabyia kommer det meldinger om at angrepene mot byen Misrata fortsetter. Det kommer også meldinger om kamper i den sørlige delen av byen Ajdabiya, ifølge Al Jazeera.

Heller ikke vestlige ledere stoler på våpenhvilen som Libyas utenriksminister Moussa Koussa annonserte fredag.

— Vi vil bedømme han ut i fra handlinger, ikke ord, sier Storbritannias statsminister David Cameron til BBC.

En talsmann for den franske regjeringen sier at til Reuters at truselen på bakken ikke er endret.

Dermed ser det ut til at den militære planleggingen fortsetter, til tross for at Libyas utenriksminister Moussa Koussa sa at landet vil etterfølge FN-resolusjon og beskytte sivilbefolkningen.

Opprørere i Libya sier til Guardians korrespondent Chris McGreal i Benghazi at de ikke stoler på Gaddafi, og at de ikke kommer til å erklære en våpenhvile

— Gadafi har allerede befestet sin makt

Direktør Kristian Berg Harpviken ved PRIO (Fredsforskningsinstituttet) advarer mot å stole på våpenhvilen.

— Denne våpenhvilen skal man ikke tro på før man ser at den overholdes, sier han.

— Men om Gaddafi virkelig overholder den selvpålagte våpenhvilen, har FN oppnådd det de ville og må la sine egne våpen tie, legger han til.

Et skår i gleden og et ubarmhjertig faktum er det at sikkerhetsrådets vedtak kom såpass sent - Gaddafi har allerede har befestet sin makt, poengterer Harpviken.

— Hva kan det internasjonale samfunn nå foreta seg for å beskytte opprørerne?

— Vi får håpe at man kan komme over i en politisk prosess. Opprørerne har vært helt klare på at de selv vil ha regien på en slik prosess. Men det er ikke utenkelig at en tredjepart kan være til hjelp og bryte en fastlåst situasjon, mener Harpviken.

- Vet ikke hva som er realitetene

Oberstløytnant Harald Høiback ved Forsvarets høyskole tror militære ledere nå vurderer situasjonen på bakken, i forkant av et militær angrep vil fortsette.

— Jeg vil tro at planleggingen går sin gang, og man avventer hva som skjer på bakken. Det kommer sprikende signaler fra Libya, sier Høiback til Aftenposten.no.

Han viser til at Gaddafi selv har varslet at han vil kjempe mot resolusjonen.

— Gaddafi har sagt at han skal slåss til sist bloddråpe. Vi vet ikke hva som er snakk og hva som er realiteter, sier han.

— Men dette kan vise at det var nok å vedta resolusjonen, sier han.

Vanskelig med bykrig

Et mulig scenario er at landet forblir delt og at Gaddafi beholder sin posisjon i hovedstaden Tripoli. Det vil da være langt vanskeligere å få slå til mot eventuelle angrep mot sivile.

— Med det mandatet som ligger til grunn er det vanskelig å kjempe i byområdet. Da sliter selv vestlig luftmakt, og det blir vanskelig å kun operere fra luften, sier Høiback.

— Det vil være et tolkningsspørsmål om man har mandat til å sette inn landstyrker.