I en spørreundersøkelse svarer seks av ti australiere at å drikke for mye er en del av den australske levemåten.

Samtidig får én av ti personer alkoholproblemer i løpet av livet, og om lag 60 prosent kjenner noen som har problemer, ifølge det nasjonale forskningsrådet for alkohol og rusmisbruk.

17 prosent av de 1500 personene som er intervjuet, føler av og til at de blir presset til å drikke mens de er på arbeid.

Australia har lyktes med å innføre røykeforbud på de fleste offentlige steder, men å få folk til å kutte alkoholen vil være langt vanskeligere, mener ekspertene.

— Dette er virkelig en del av vår kultur, sier Paul Dillon ved forskningsrådet.