Foreløpig er det ingen ting som tyder på at nordmenn er rammet av eksplosjonene, opplyser ministerråden ved den norske ambassaden i byen til NTB.

— Det er fullstendig kaos her. Drosjer er satt inn i ambulansetjeneste og folk blir bedt om å komme til sykehusene for å gi blod. I tillegg er metrosystemet fullstendig stanset, og trafikksituasjonen mildt sagt uoversiktlig, sier ministerråd Inge Nordang ved Norges ambassade i Madrid til NTB.

Ambassaden forsøker nå å holde seg oppdatert på situasjonen.

— Men foreløpig er det lite vi kan gjøre aktivt. Det er selvsagt for tidlig å si noe sikkert, men vi har så langt ingen indikasjoner på at nordmenn er rammet i eksplosjonen, sier Nordang. Ambassaden har også mottatt meldinger om at bilbomber skal ha gått av i Madrid. Det har ikke lykkes NTB å få bekreftet dette fra annet hold. Nordang forteller at selv om ETA ikke har påtatt seg ansvaret for terroraksjonen, har mange spanske politikere gått ut i mediene og fordømt organisasjonen for handlingene.

— Dette ser ut til å være den verste terroraksjonen i nyere spansk historie, og politikerne ser ikke ut til å være i tvil om at det er ETA som står bak, sier Nordang.