På en stor flatskjerm i rettssalen skal avspillingen av Elisabeth Fritzls elleve timer lange vitnemål fortsette bak lukkede dører.

Avspillingen blir gjort i porsjoner, og Fritzl vil bli gitt anledning til å kommen-tere de enkelte delene.

Bankpapirer

Da han møtte i retten i 9-tiden tirsdag, var det på eksakt samme vis som dagen før – skjult bak en blå ringperm og uten svar på spørsmål fra østerriksk fjernsyn som fulgte ham inn.

Se også dag 1 i rettssalen: Redd Fritzl tok til tårene

Da kameraene zoomet inn på Fritzl bakfra, kunne man se en rekke tall oppsatt på et papir med banklogo i permen.

– Fritzl er som han alltid har vært, kunne hans forsvarer Rudolf Mayer fortelle da han ble spurt om hvordan åpningen av rettssaken har påvirket Fritzl.

Mayer sier Fritzl i stor grad samarbeider med retten, men ville ikke si noe sikkert om rettssaken kan fullføres allerede torsdag, en dag før den oppsatte tiden. Han antydet like fullt at det kan tenkes det ikke blir nødvendig å avhøre de fire ekspertvitnene i saken.

– Jeg regner med at vi minst blir ferdig til den oppsatte tiden, sa Mayer.

Han ga også uttrykk for at det meste av fakta i saken er ubestridt og at det i stor grad er vekten retten legger på Elisabeths forklaring som vil avgjøre skyldspørsmålet.

– Det handler om man vil tro på Elisabeth og hva det vil ha å si, sa Mayer.

Filmet juryen

Ved det som trolig var en stor glipp fra rettens side, ble også juryen i saken filmet, riktignok på avstand, mens kameraene var på vei ut tirsdag. Det er lagt stort arbeid i å holde juryen skjermet fra of-fentligheten, og de holdes på et ukjent sted så lenge rettssaken varer.

Hvis noen av dem skulle være i kontakt med utenforstående, det være seg familiemedlemmer eller andre, vil de bli fjernet fra juryen.

I sin dekning av saken er østerrikske medier svært forsiktige når de omtaler identiteten til de involverte i saken Tross omfattende omtale i tirsdagens aviser, benevner de fleste Fritzl bare som Josef F, mens hans ofre ikke nevnes med navn, kun forbokstaven.

Fritzl er tiltalt for blant annet incest, voldtekt, drap og frihetsberøvelse mot datteren Elisabeth, som han holdt innesperret i en leilighet i familiens kjeller i 24 år. Han skal ha voldtatt henne over 3000 ganger og fikk syv barn med henne, hvorav ett døde kort tid etter fødselen.

Fritzl, som sier han «har kjent skyld i 24 år», erkjente mandag straffskyld på de fleste punktene, bortsett fra drap og slaveri, og bare delvis for voldtekt.

BAK RINGPERMEN: Josef Fritzl skjulte seg også på dag 2 i rettssalen bak den blå ringpermen.
Ho
ORIENTERING: Verdenspressen blir orientert av Franz Cutka, visepresident i retten i St. Pølten.
Heinz-Peter Bader
AKTOR OG FORSVARER: Aktor Christiane Burkheiser (til h.) ser på forsvareren Rudolf Mayerbefore.
Ho