Dette sier Kim André Angeltveit. Økonomen har analysert kostnadene ved piratvirksomheten i Somalia og hvilke tiltak som bør tas i bruk.

Han mener bevæpnede leiesoldater er den beste løsningen på kort sikt.

— Dette er det eneste som vil hindre piratene i å borde skipet. Men leiesoldater er svært kostbart, og prisene øker proporsjonalt med risikoen for angrep. Og etterhvert vil piratene tilpasse seg og bli mer brutale, noe som vil føre til krigslignende tilstander. Dette er altså ingen langsiktig løsning, sier Angeltvet.

- Astronomiske kostnader

Ifølge Angeltveit er det grovt sett seks ulike tiltak som er iverksatt: Patruljere med marinestyrker, avvæpne og arrestere piratene, utvikle Somalia som rettsstat, bruke bevæpnede vakter eller mannskap, bruk av passive tiltak eller unngå området. Uansett valg, koster det enten veldig mye tid eller veldig mye penger.

Angeltveit mener den eneste varige løsningen er å stabilisere Somalia. Det som absolutt ikke fungerer er flåten av fregatter som har patruljert området.

— Å patruljere en liten korridor i Aden-bukten med fregatter koster to-tre milliarder kroner i året. Dette har ikke bare gitt veldig lite resultater, det har også bidratt til å gjøre problemene mye større ved å presse piratene ut i Det indiske hav. Å patruljere et slikt område er ikke bare umulig, det ville også kostet en astronomisk sum, sier han.

Tapte muligheter

Stig Jarle Hansen, førsteamanuensis innenfor internasjonale relasjoner, ved Universitetet i Ås, kaller det militære nærværet i Aden-bukten en historie om tapte muligheter.

— Patruljeringen hadde stor effekt høsten 2009. Problemet var at ingenting ble gjort på land samtidig.Tiltakene burde vært koordinert for å få best mulig effekt, sier han.

Forskeren mener bevæpning vil ha en avskrekkende virkning så lenge det kun er noen skip som tar metoden i bruk.

— Hvis alle er bevæpnet, vil det føre til eskalering av volden. Allerede går det rykter om blodige oppgjør mellom sikkerhetsstyrker og pirater. Det vil også skape en forskjell mellom dem som har og dem som ikke våpen, noe som vil gå ut over lokaltrafikken, sier han.

Statssekretær i UD, Erik Lahnstein mener at det ikke er noen tvil om at det militære nærværet har bidratt til å dempe på utviklingen av piratvirksomheten i området.

— Det er en riktig observasjon at det fregattene bidrar til spredning, men det å avvikle det militære nærværet er ikke noen vei å gå. Norge har stilt med tunge bidrag til operasjonen, og vil gjøre det igjen.

Både Hansen og Lahnstein er enige om at de passive tiltakene har stor effekt.

— Det er ikke tvil om at sikkerhetstiltak som piggtråd, vannkanoner og sikk-sakk-kjøring har stor effekt, sier Hansen.