— Du kan se for deg at en mann kommer inn på et kjøpesenter med maskinpistol og begynne å skyte. Hva skal politiet da gjøre? De må jo skyte tilbake, sier hun til Aftenposten.

Bye Stavang er norsk statsborger, lege og bosatt i Knarvik. Hun er gift med en egypter og befinner seg ofte hos familie og venner i Alexandria.

Fordi hun har jevnlig kontakt med egyptere er hun dypt forferdet over den ensidige fremstillingen av konflikten i Egypt og utenriksministerens uttalelser om saken.

— Utenriksministeren har brukt veldig sterke ord i sin fordømmelse av den egyptiske hær og interrimregjering , og det er veldig ensidig. Jeg er forbløffet over at vår profesjonelle utenriksminister som har solid bakgrunn blant annet fra NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt), våger å være så bombastisk. For oss i Egypt er virkeligheten en fullstendig annen.

Forsvarer Hæren

Bye Stavang har skrevet et innlegg i Bergens Tidende der hun blant annet går langt i forsvare Hærens handlinger. Onsdag mistet hundrevis av mennesker livet i det som var den blodigste dagen i Egypt siden 25. januar 2011. Bakgrunnen var at Hæren gikk inn for å fjerne to protestleire i Kairo hvor tilhengere av den avsatte presidenten Mohamed Mursi hadde samlet seg.

Forsvarer du ryddingen av protestleirene?

— Det er en tragedie at så mange mistet livet, men hæren og politiet hadde i en måned forsøkt å få fjernet leirene med fredelige midler. De hadde gitt klar beskjed om at leirene ville bli revet slik at hverdagen kunne fortsette i Kairo. Når de da blir møtt med våpen, må de skyte tilbake.

Forsvarer du da Hærens maktbruk?

— Slik jeg opplever det, og alle jeg kjenner opplever det, har hæren forsøkt i det uendelige å bruke minnelige midler. Etter min mening har ikke Hæren hatt noe annet valg enn å handle som de gjorde. Jeg tror ikke det norske Forsvaret kunne handlet annerledes eller bedre i en tilsvarende situasjon.

Har ikke Mursi-tilhengerne lov til å demonstrere?

— Selvfølgelig har de det, og det har de også fått lov til. Jeg opplever at dette ikke har noe med å utøve sine demokratiske rettigheter fordi de har brukt våpen. Hæren er ikke interessert i å skyte på egne folk, men de har ikke hatt noe annet valg, sier Bye Stavang, og kommer med direkte spørsmål til utenriksministeren:

- Hvorfor kjøper dere Brorskapets historie? Hva har de gjort for å fortjene denne tilliten?

- Ikke ensidig

Torgeir Larsen (Ap), statssekretær i Utenriksdepartementet, avviser kritikken.

— Vi har på ingen måte fremstilt dette ensidig. Vår fordømmelse av vold, det gjelder også vold utøvd av Brorskapet, har vært tydelig og klar hele veien, sier han.

Larsen leser innlegget fra Bye Stavang som en refleksjon over den dype splittelsen som nå finnes i Egypt.

— Situasjonen i Egypt er dramatisk, tragisk og farlig. Det er et splittet folk vi nå ser og det skjer vold på mange kanter. Vi, i likhet med nesten alle andre i verdenssamfunnet, har vært tydelige og klare i vår fordømming av voldshendelsene.

Flere virkeligheter

Kan du forstå at noen opplever uttalelsene som ensidige?

— Jeg var selv i Egypt for tre uker siden. Jeg snakket der med de fleste representanter for de midlertidige myndighetene på den ene siden, og politiske bevegelser, som Brorskapet, på den andre siden av kløften. Det er for meg helt tydelig at det er flere virkeligheter i dagens Egypt, og at dette er en del av konfliktbilde, sier Larsen.

— Det er ikke tvil om at de militære har støtte blant mange egyptere, men vårt prinsipp er at demokratisk legitimitet henter du ikke i gatene, men i prosesser som er representative og gjenspeiler en sammensatt egyptisk befolkning. Samtidig er vi tydelige på at Egypts vei og prosess først og fremst tilhører Egypt.