I over 20 år håndhevet paven, tidligere kjent som kardinal Joseph Ratzinger, et hemmelig dokument fra 1962 om hvordan biskoper skulle forholde seg til beskyldninger om misbruk av barn.

Dokumentet inneholdt en kodeks om hemmelighold som ble håndhevet ved bannlysing, ifølge dokumentarprogrammet BBC Panorama.

Pater Tom Doyle, som skal ha fått sparken av Vatikanet for å ha kritisert måten saken ble håndtert på, har tydet dokumentet for BBC. Doyle sier det forelå en eksplisitt, skriftlig instruks om å dekke over tilfeller av misbruk av barn. Mens instruksen som understreket at Vatikanet skulle ha full kontroll, ikke nevnte ofrene med ord.

BBC Panorama hevder også at de har sporet opp sju prester som blir pedofiligransket i og rundt Vatikanet.

Erkebiskopen av Birmingham, Vincent Nichols, sier BBC-dokumentaren mistolker de to dokumentene fra Vatikanet.