MARIANNE BERGVALL

– Mange israelere hevder sin rett til hele Vestbredden med grunnlag i Det gamle testamente. Det er denne politikken som føres i praksis i dag. Og for dette får de støtte fra konservative kristne i den vestlige verden, sier Overrein, førstelektor ved Universitetet i Tromsø.

Nylig holdt han foredrag om sikkerhetspolitikk i Bergen, og advarer sterkt mot muren Israel bygger i de palestinske områdene.

— Både kristne, jøder og muslimer har gjennom historien bekjempet fiender på befaling fra deres gud. Dette er først og fremst en kritikk de kristne som uforbeholdent gir sin støtte til staten Israel må ta inn over seg. Om de støtter byggingen av muren, må de forsvare at de faktisk godtar et folkemord, sier Overrein og fortsetter:

— Israels okkupasjon av Vestbredden og byggingen av muren inne på de palestinske områdene må ses som deler av en langsiktig plan om å innlemme Vestbredden i staten Israel. Svært mange israelere er imot at palestinerne skal få en egen stat, fordi Vestbredden geografisk hører til det som Bibelen definerer som israelfolkets land, sier han.

Gud over FN

Det gamle testamente skildrer hvordan det jødiske folket kom til Kanaans land, og fortrengte med krigføring de folkene som bodde der.

— Her beskrives myrderier av folk av andre stammer som ville karakteriseres som grovt folkemord med dagens terminologi. Og Gud blir fremstilt som hærføreren som leder folket sitt i krig, sier Overrein.

Han mener at det israelerne gjør i Palestina i dag er å ødelegge det økonomiske grunnlaget for en hel folkegruppe. Dette kommer etter hans mening klart under begrepet folkemord, som beskrevet i Folkemord-konvensjonen.

— De kristne som støtter Israels handlinger mener at det området som Israel fikk tildelt av FN i 1948 var uakseptabelt. For profetien i Bibelen er at israelerne skal få landet tilbake. Og Gud er den øverste myndighet, og har autoritet langt over FN. Men denne støtten er uforståelig på bakgrunn av at jødene ikke har til hensikt å dele landet sitt med noen, heller ikke kristne. Der er nesten ingen kristne igjen i Israel, sier Overrein.

Etnisk rensing

Forsker Kari Karamé ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) sier at det ikke bare er et folkemord på palestinere som er i emning, men også en etnisk utrensning av kristne. De kristne utgjør nå to prosent i Palestina, mens de inne i Israel har sunket til ca. en promille. I Betlehem, som har vært en kristen by, er andelen kristne gått ned fra 80 til 20 prosent over de siste tiårene.

— Ikke fordi de blir drept, men fordi levekårene er så håpløse at de emigrerer.

Karamé forteller at palestinernes livsgrunnlag blir ødelagt hovedsakelig ved at muren skiller palestinerne fra deres viktigste vannkilder. Det gjør det nærmest umulig å livnære seg av jordbruk.

Byggingen av muren har også rasert jordbruksland - minst 15.000 mål, eller ti prosent av all dyrkbar mark, er revet opp og konfiskert. Over 100.000 oliventrær er rykket opp med roten, mange av dem over 500 år gamle.

Flere hundre tusen palestinere som arbeidet i Israel har mistet jobbene. Disse jobbene blir nå erstattet med fremmedarbeidere. Den siste store inntektskilden er turisme, og den er også forsvunnet. - Palestina er en sosial bombe som venter på å gå i luften, sier NUPI-forskeren.

Sæle:- Bare noen trær

— Der er sterk bitterhet blant kristne i Israel og Palestina mot kristne i vesten som uforbeholdent støtter Israel. Men mange kristne jeg har snakket med ser helt bort fra de kristne i Palestina, for de nevnes ikke i Det gamle testamente. De ser en profeti i at jødene skal få hele landet tilbake, og når det skjer vil også Jesus komme igjen. Men kristne i området forstår ikke at noen kan bekjenne seg til den all-kjærlige guden, og samtidig svikte dem totalt. Om de kristne vil ile sine egne i møte, bør de ile fort – de er i ferd med å forsvinne! sier Kari Karamé.

De kristne som heller til den «bibelske» tolkningen av konflikten utgjør bare noen få organisasjoner i Norge. Men deres syn er det som mange oppfatter som hovedlinjen til de kristne i USA. Den fremste i Norge er Den Internasjonale Kristne Ambassade, med avdelinger i 70 land.

Deres formål er at nasjoner skal flytte sine ambassader fra Tel Aviv til Jerusalem, for å underbygge Bibelens ord. Dernest er det organisasjonen Med Israel for Fred, avisene Dagen og Norge i dag. Redaktør for Norge i dag, Finn Jarle Sæle, stiller seg helt avvisende til at muren har negative konsekvenser for palestinerne:

— Det finnes ikke fnugg av grunnlag for å si at det berøver dem livsgrunnlaget. Det muren ødelegger av jordbruksland rommer i høyden et par fotballbaner. Det har gått med ca. 1000 trær - det er ingenting. Når det gjelder vannkildene, er det 20-30 år til vann blir en knapphetsressurs. Indirekte har muren hatt betydning ved at mange palestinere har mistet arbeidet i Israel, og at turismen er borte, sier Sæle. Derimot mener han det er mer interessant hvem som har rett til landet.

- Ikke okkupert

Sæle hevder at det er en misforståelse at Israel okkuperer Palestina. De har plikt til å administrere området inntil grensene fastsettes ved forhandlinger. FNs resolusjoner forlanger ikke tilbaketrekning fra noe bestemt område eller til opptrukne grenser fra 1967. Begge parter har borett, og hvem som skal bo hvor må også forhandles om.

— Etter kriger kan du ikke forvente å få beholde alt du hadde da krigen begynte, en må gi og ta. Og det må skje i forhandlinger. Det er vårt syn, og det er også slik USA har tolket det siden 1967, sier Sæle.

— Mener du at Israel har rett til området på bakgrunn av Bibelen?

— Som kristne tror vi på oppfyllelsen av Guds ord, men hvordan det skal skje, må vi overlate til Gud. Vi legger oss ikke opp i grenser.

— Kan du forklare hva som gjør at kristne støtter Israel så konsekvent når dette går ut over de kristne i området?

— Det går hardt ut over de kristne i Palestina, det er helt riktig. Men våre kontakter blant kristne palestinere i eksil ønsker at Israel skal overta hele området, sier Sæle.

Sosial katastrofe

Olav Fykse Tveit er generalsekretær i Mellomkirkelig råd, som er Kirkens UD. Han returnerte denne uken fra Midtøsten, hvor en delegasjon har besøkt lutherske menigheter i Israel, Palestina og Jordan. Han har et helt annet syn:

— Våre venner i de lutheranske menighetene i Palestina lever under et sterkt trykk, men har et frimodig budskap om fred og forsoning. De ønsker å få sin egen stat, og mener at terroren og okkupasjonen må ta slutt. Men byggingen av muren gjør det umulig å skape et samfunn. Palestina er på randen av en økonomisk og sosial katastrofe, sier Tveit.

Han forteller om enorm arbeidsledighet, og at mange unge kristne med utdanning emigrerer. I Jordan frykter de nå en ny flyktningstrøm fra Palestina.

— Israelsk politikk har gjort mye for å ødelegge for fredsløsninger. Men en kan lure på hvorfor FN ikke sørger for å fullføre planen om to stater, undrer Tveit og svarer selv:

— At USA har fulgt en støttende linje overfor Israels okkupasjon har vi levd med i mange år. Vi vet at støtten er utbredt i det kristne USA. Men det er vanskelig å forstå at konservative kristne kan se bort fra at Israel faktisk har okkupert Palestina. De har skaffet seg herredømme over området ved krigshandlinger, og opptrer som en krigsmakt. Men det er ingen egen moral for Israel ut ifra at Bibelen har gitt dem noen løfter, det gir dem ingen rett til å bryte internasjonal lov.

Et samstemt årsmøte i Norges Kristne Råd denne uken definerte muren som et brudd på menneskerettighetene, opplyser Tveit. Rådet består av omtrent alle kirkesamfunn i Norge, fra Den Katolske Kirke til Sarons dal. Men innenfor menighetene hersker ulike syn. Enda tydeligere er dette i USA, hvor store grupper kristne har en klar pro-israelsk holdning.

— Det er en gåte for mange at kristne støtter Israels politikk, fremfor å finne ut hva som er i tråd med kristen etikk. I USA er det en forunderlig allianse mellom sterke grupper av konservative jøder og kristne som vektlegger endetidstegnene i Bibelen - her får de bevis for at profetiene er sanne. At Israel overtar hele landet, blir for dem et slags «gudsbevis». Vi legger vekt på ulike ting i Bibelen – budet om å elske din neste og ikke begjære hans eiendom, eller helt andre ting. Men vi har alle et ansvar for de konsekvenser vår bibelbruk har for våre medmennesker, sier Tveit.

BESKRIVER FOLKEMORD: Filosof og folkerettsekspert Arne Overrein viser til Det gamle testamente som skildrer hvordan det jødiske folket kom til Kanaans land, og fortrengte de som bodde der. - Her beskrives myrderier som ville karakteriseres som grovt folkemord med dagens terminologi. Og Gud blir fremstilt som hærføreren som leder folket sitt i krig, sier han. FOTO: MARIANNE BERGVALL
DAGLIGDAGS: Det er nok en palestinsk begravelse etter angrep fra israelske militære, denne gang i Abassan al-Kabirap på Gaza-stripen. – Israels voldsbruk i det okkuperte Vestbredden og Gaza er hovedårsaken til terroren og kaoset som råder i området, sier Arne Overrein. FOTO: GORAN TOMASEVIC, REUTERS