Militærrådet har overtatt styringen av Egypt fram til det skal holdes presidentvalg til høsten. Rådet har blant annet nedsatt en komité som jobber med forslag til endringer av landets grunnlov.

Advokaten Sobhi Saleh, som er medlem av grunnlovskomiteen, sier at militærrådet vil kunngjøre dato for folkeavstemningen i løpet av uken som kommer.

Blant endringene som foreslås, er at landets president skal velges for fire år av gangen og kun kan sitte i maks to perioder.