• EØS-avtalen må vurderes på nytt i lys av arbeidet med en felles europeisk konstitusjon, sier Andrew Nicholas Duff, en nøkkelperson i EUs Reformkonvent.

Briten Duff representerer De Liberale i Europaparlamentet og er en av dem som koordinerer parlamentarikernes innsats i Reformkonventet. Han sier til Bergens Tidende at «land som Norge gjør klokt i å følge nøye med» på reformprosessen.

— Når EU vokser, må vi også regulere forholdet til naboene bedre. Vi har alt fra Ukraina, som ikke kan bli medlem, via Norge og Sveits som ikke vil - og snart kan vi ha Storbritannia i en utenforposisjon også, hvis britene sier nei til euro og en felles europeisk konstitusjon. I tillegg kommer at vi ikke vet om alle de ti kandidatlandene beslutter seg for å gå inn i EU, sier Duff til Bergens Tidende.

Europaparlamentarikeren ser for seg et slags «B-medlemskap». Men Duff understreker også at alle landene er forskjellige, ikke minst i økonomisk styrke, og at de derfor ikke kan presses inn i samme form.

— I Norge fryktes det at EU mister interessen for EØS-avtalen og at denne derfor kan smuldre opp?

— Jeg er klar over det. Jeg tror ikke Norge trenger å frykte at EU glemmer EØS-avtalen. Den inneholder elementer som kan overføres til samarbeidet med andre land. Men hele EØS må selvsagt også vurderes på nytt i lys av reformarbeidet i EU, sier Andrew Nicholas Duff.