Fosse har sammen med Mads Gilbert jobbet på akuttmottaket på Shifa-sykehuset i Gaza for organisasjonen NORWAC siden onsdag.

– Vi fikk inn mange skadde etter et angrep på en moské i dag. Jeg har ikke helt oversikten over antallet, men det var hovedsakelig sivile som ble rammet i angrepet. Det er også mange barn blant de skadde, sier han på telefon til TV 2.

Sykehuset fikk tilkjørt en del utstyr fredag, men har begrenset med utstyr til å ta seg av de skadde.

– Vi snakker nå opp mot 2-3.000 skadde i området. Selv norske sykehus ville fått kapasitetsproblemer når skadene er så mange og omfattende som de er her. Det har vært kontinuerlige, voldsomme bombardementer i hele dag.

Han frykter betydelig flere sivile skadde og døde når Israel nå sender bakkestyrker inn i Gaza.

– Flyene har sluppet flygeblader med beskjed til folk om å forlate hjemmene sine, men folk har jo ingen steder å gå. Strømmen er også kuttet mange steder, og det er fortsatt vinter i området, så det er en veldig tøff situasjon. Jeg har nesten ikke opplevd maken.

Aas, Erlend