Minst 40 av de 228 personene om bord i flyet var franskmenn, og 20 kom fra Tyskland, sier den ikke navngitte ministeren til nyhetsbyrået AFP.

Tjenestemenn i andre land opplyser at det antakelig også var fem italienere, tre marokkanere, to libanesere og en portugiser blant passasjerene.

Tre dansker er også savnet. Det ble først meldt at seks dansker kunne ha vært med flyet, men Christian Kønigsfeldt ved den danske ambassaden i Brasilia sier til Ekstrabladet.dk at tre av dem er gjort rede for.

– Vi har nettopp mottatt en ny liste som nå teller tre navn. Det er ikke lenger seks navn på listen vi har fått fra Utenriksdepartementet, sier han.

Flyet har mest sannsynlig styrtet etter at det fløy inn i et kraftig uvær.