– Jeg kan bare si at det er seier for president Eduard Kokojtij, og over 90 prosent av folket har stemt for en selvstendig republikk, sier Bella Plijeva, leder av valgkommisjonen.

Folkeavstemningen er ikke internasjonalt anerkjent, noe heller ikke president Kokojtij er.